pretraga  
Kontakt informacije
Štampaj
Adresa: Trg pravde br.10
76100 Brčko
Bosna i Hercegovina

Tel/Fax:
Telefon:

                   

049/235-070 (Stručna služba Pravosudne komisije)
049/217-955 (Centrala)
049/235-072 (Portparol Pravosudne komisije)
049/212-270 (Sudska policija Brčko distrikta)

E-mail: pkbd@pkbd.ba
JIB: 4600069620002
E-mail za prijavljivanje korupcije prijavakorupcije@pkbd.ba