pretraga  
Sastanak Federalnog ministra pravde i predsjednika Pravosudne komisije
Štampaj

Broj: SuPK-230/18
Brčko, 07.02.2018. godine


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Sastanak Federalnog ministra pravde i predsjednika
Pravosudne komisije


Dana 07.02.2018. godine u prostorijam Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održan je sastanak na kojem su prisustvovali g. Mato Jozić, Federalni ministar pravde, g. Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH i g. Vuk Lučić, sekretar Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

 Na sastanku je rezgovarano o svim aspektima saradnje u oblasti sektora pravde, sa posebnim akcentom na unapređenje sistema izvršenja krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera koje su izrečene od strane sudova Distrikta, a izvršavaju se u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija u Federaciji BiH.

Federalni ministar pravde je iskoristio današnju posjetu da razgovara i sa predsjednicima Apelacionog i Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, kao i sa glavnim tužiocem Tužilaštva Brčko distrikta BiH kojom prilikom su razmijenjena iskustva i razmatrani dalji vidovi saradnje između Federalnog ministarstva pravde i pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH. 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
                                          
Jelena Lakić