pretraga  
Sastanak predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH
Štampaj

Broj: SuPK-232/18
Brčko, 08.02.2018. godine 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Sastanak predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i
Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH

 

Dana 08.02.2018. godine u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održan je sastanak između predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, na kojem su prisustvovali g. Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTS-a, g. Kenan Ališah, saradnik na projektu VSTS-a, g. Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, g. Zekerija Mujkanović, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, g. Vuk Lučić, sekretar Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH i g-đa Merima Mujkić, stručni saradnik u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH. Sastanku je prisustvovao i g. Selim Karamehić, sudija Osnovnog suda Brčko distrikta BiH i član VSTS-a ispred Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

 Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje se odnose na Sektorski planski dokument-Sektor vladavina prava i osnovna prava 2018-2020, programiranje IPA II 2018 za Bosnu i Hercegovinu, kao i strateškim pravcima djelovanja Pravosudne komisije u cilju iznalaženja mogućnosti finansiranja izgradnje zgrade za pravosudne institucije u Brčko distriktu BiH.

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
                                          
Jelena Lakić