pretraga  
Pravosudna komisija organizovala obuku u oblasti nasljednog prava
Štampaj

Broj: SuPK-433/18
Brčko, 19.03.2018. godine


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Pravosudna komisija organizovala obuku u oblasti nasljednog prava


Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH u saradnji sa Notarskom komorom Federacije BiH organizovala je obuku pod nazivom „Nova zakonska rješenja u Zakonu o nasljeđivanju Brčko distrikta BiH“. Obuka je podijeljena u tri ciklusa po tematskim cjelinama, a prvi ciklus obuke je održan 15-16. marta 2018. godine u sali za edukaciju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH. Na obuci su učestvovali sudije, notari, advokati, matičari, stručni saradnici u sudovima Brčko distrikta BiH, te saradnici u notarskim kancelarijama.

U uvodnoj sesiji učesnike je pozdravio g. Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, te ukazao na značaj ove obuke u svjetlu primjene novog Zakona o nasljeđivanju Brčko distrikta BiH.
 
Edukator seminara je bio g. Sefedin Suljević, notar sa službenim sjedištem u Sarajevu i predsjednik Komisije za edukaciju notara pri Notarskoj komori Federacije BiH. Cilj obuke je da se učesnici upoznaju sa novim zakonskim rješenjima, odnosno sa novim materijalnopravnim i procesnopravnim rješenjima u oblasti nasljednog prava.

Drugi ciklus obuke planiran je za 22-23. mart 2018. godine  u sali za edukaciju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, a namijenjen je sudijama, stručnim saradnicima u sudovima Brčko distrikta BiH, matičarima, notarima i saradnicima u notarskim kancelarijama, a cilj je praktična obuka u vezi notarske obrade ugovora o nasljeđivanju, notarskog testamenta i drugih nasljednopravnih poslova shodno novom Zakonu o nasljeđivanju, te praktična obuka u vezi vođenja ostavinskog postupka.

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
                                          
Jelena Lakić