pretraga  
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST O POTPISIVANjU UGOVORA O IZVRŠAVANjU RADA ZA OPŠTE DOBRO NA SLOBODI
Štampaj

Broj:SuPK-445/18

Brčko, 19.03.2018. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 O POTPISIVANjU UGOVORA O IZVRŠAVANjU RADA ZA OPŠTE DOBRO NA SLOBODI

 

           

            Danas, 19.03.2018. godine, u 14 časova, u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, potpisan je Ugovor o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi, koji je u ime Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH potpisao g. Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije, a u ime JP „Komunalno Brčko“ d.o.o. Brčko distrikt BiH g. Mirsad Đapo, v.d. direktora JP „Komunalno Brčko“ d.o.o.

 

Današnjim potpisivanjem Ugovora, nastavlja se saradnja između Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH i JP “Komunalno Brčko” u izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi koja je započela 2014. godine potpisivanjem prvog Ugovora o izvršavanju rada za opšte dobro na slobodi, od kada su se stekli zakonski uslovi za izricanje krivične sankcije rad za opšte dobro na slobodi kao posebne krivičnopravne mjere iz kategorije krivičnih sankcija od strane sudova Distrikta.

 

U protekle četiri godine, od potpisivanja prvog Ugovora, sudovi Brčko distrikta BiH su izrekli ukupno 40 pravosnažnih presuda u kojima su osuđenima izrečenu kaznu zatvora zamjenili radom za opšte dobro na slobodi, od čega je Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH izvršila 33 pravosnažne presude, 3 presude su vraćene sudu zbog nemogućnosti izvršenja, dok se kod 4 presude čeka izvršenje. Iz dosadašnje prakse sudova Brčko distrikta BiH vidljivo je da su kazne zatvora zamjenjene radom za opšte dobro na slobodi, u najvećem broju slučajeva, za osuđene koji su počinili krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja i falsifikovanje isprave, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, šumska krađa, ugrožavanja javnog saobraćaja i sl.

 

            U skladu sa važećom zakonskom regulativom, predviđenom članom 44. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ – prečišćeni tekst, broj 33/13, 26/16 i 13/17), moguće je da kad sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora do jedne godine, može istovremeno odrediti da se izrečena kazna, uz pristanak optuženog, zamjeni radom za opšte dobro na slobodi. Rad za opšte dobro na slobodi može trajati od najmanje deset do najviše devedeset radnih dana.

 

Napominjemo da je prevashodna svrha rada za opšte dobro na slobodi, uvažavajući opštu svrhu krivičnopravnih sankcija, da se osuđenik kojem je pod određenim uslovima i obavezama ograničena sloboda, ne isključi iz društva, već da uz pomoć i nadzor društvene zajednice, dobrovoljno ličnim postupcima, radom i odnosom prema posljedicama izazvanim krivičnim djelom razvije svijest o štetnosti određenih ponašanja i odgovornosti za štetne posljedice.

 

 

Primjenom krivične sankcije rad za opšte dobro na slobodi izvršena je značajna ušteda sredstava u budžetu Brčko distrikta BiH,  jer su troškovi višestruko niži po budžet u odnosu na troškove koji se plaćaju za smještaj osuđenih lica u ustanove za izvršenje kazne zatvora, imajući u vidu da dan zatvora po osuđenom u Federaciji BiH iznosi 40,00 KM, sa tendencijom povećanja u narednom period, dok u Republici Srpskoj iznosi 70,00 KM.

 

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
                                          
Jelena Lakić