pretraga  
Javna rasprava o Prijedlogu Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH
Štampaj

U skladu sa Odlukom Skupštine BD BiH otvara se javna rasprava o Prijedlogu Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH. Svi zainteresovani subjekti, svoje komentare i sugestije, mogu slati na adresu pkbd@pkbd.ba ili dostaviti na protokol u Pravosudnoj komisiji (Trg pravde broj 10, 76100 Brčko) zaključno sa 17.04.2018. godine, s obzirom da će se javna rasprava održati 18.04.2018. godine sa početkom u 14,00 sati u prostorijama velike sale Skupštine Brčko distrikta BiH.

Odluka Skupštine Brčko distrikta BiH - bosanski jezik, hrvatski jezik, srpski jezik.

 

Prijedlog Zakona o parničnom postupku BD BiH - bosanski jezik hrvatski jezik, srpski jezik