pretraga  
Dnevni red XVII savjetovanja iz krivičnopravne oblasti u Neumu
Štampaj

Sa zadovoljstvom obavještavamo stručnu i širu javnost da Udruženje sudija u Federaciji BiH, zajedno sa Udruženjem sudija BiH, Udruženjem sudija RS, Centrima za edukaciju sudija i tužilaca RS i FBiH, Udruženjem tužilaca BiH, Udruženjem tužilaca FBiH, Udruženjem tužilaca RS, Advokatskim komorama RS i FBiH, te Pravosudnom komisijom Brčko Distrikta BiH, i ove godine organizuju:


XVII  SAVJETOVANJE IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI

„Aktuelna pitanja krivičnog prava u Bosni i Hercegovini – 15. godina reforme krivičnog zakonodavstva, prijeđeni put i pogled naprijed“

 

koje će se održati u Neumu u hotelu „Zenit“ u periodu od 6. – 9. juna 2018. godine

 

Dnevni red Savjetovanja možete preuzeti ovdje.