pretraga  
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Apelacioni sud Brčko distrikta BiH potvrdio oslobađajuću presudu u predmetu Ismeta Dedeića
Štampaj

Broj: SuPK-1065/18
Brčko, 14.06.2018. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Apelacioni sud Brčko distrikta BiH potvrdio oslobađajuću presudu u predmetu Ismeta Dedeića


Presudom Osnovnog suda Brčko distrikta BiH od 04.12.2017. godine, optuženi Ismet Dedeić je oslobođen od optužbe da je radnjama bliže opisanim u izreci presude  počinio krivično djelo protivzakonito posredovanje iz člana 376. stav 2. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH i produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana  377. stav 1., a u vezi sa članom 55. istog Zakona, a optužena Gabrijela Ljoljić Đurđević je oslobođena od optužbe da je radnjama opisanim u izreci presude počinila krivično djelo zloupotreba položaja  ili ovlaštenja iz člana  377. stav 1. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.

Protiv navedene presude žalbu je u zakonskom roku izjavilo Tužilaštvo Brčko distrikta BiH zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Apelacioni sud Brčko distrikta BiH, dana 08.05.2018. godine, održao je javnu sjednicu krivičnog vijeća i donio presudu kojom je odbio žalbu Tužilaštva Brčko distrikta BiH i potvrdio presudu Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

 Presuda Apelacionog suda Brčko distrikta BiH zasniva se na ocjeni da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je optužene Ismeta Dedeića i Gabrijelu Ljoljić Đurđević, na osnovu člana 284. stav 1. tačka c. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH, oslobodio od optužbe, zaključujući da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da nije dokazano da su optuženi počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret, pa ih je opravdano usljed nedostatka dokaza, prvostepeni sud oslobodio od optužbe. 

Portparol        
Pravosudne komisije
Brčko distrikta BiH
Jelena Lakić