pretraga  
Javna rasprava o Nacrtu Zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u Brčko distriktu BiH
Štampaj

 

U skladu sa Odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH otvara se javna rasprava o Nacrtu Zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH. 

Svi zainteresovani subjekti svoje komentare i sugestije mogu slati na adresu pkbd@pkbd.ba ili dostaviti na protokol u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH (Trg pravde br. 10, Brčko) zaključno sa danom 04.07.2018. godine, s obzirom da će se javna rasprava održati dana 05.07.2018. godine s početkom u 12 sati u velikoj sali Skupštine Brčko distrikta BiH.

Odluka Skupštine Brčko distrikta BiH - OVDJE

Nacrt Zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH preuzmite OVDJE