pretraga  
Zaključen glavni pretres u krivičnom postupku protiv ljekara specijaliste pedijatrije na pedijatrijskom odjeljenju bolnice „Zdravstvenog centra Brčko“
Štampaj

Broj:SuPK-1122/18
Brčko, 28.06.2018. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Zaključen glavni pretres u krivičnom postupku protiv ljekara specijaliste pedijatrije na pedijatrijskom odjeljenju  bolnice „Zdravstvenog centra Brčko“

Danas je pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH održan glavni pretres na kojem je iznesena završna riječ branioca optužene F.Š., ljekara specijaliste pedijatrije na pedijatrijskom odjeljenju bolnice „Zdravstvenog centra Brčko“  kojoj je stavljeno na teret da je kao doktor medicine obavljajući svoju djelatnost primjenila očito neprikladan način liječenja pa time, iz nehata, prouzrokovala znatno pogoršanje postojeće bolesti i zdravstvenog stanja kod maloljetne N.B., čime je počinila krivično djelo -teška krivična djela protiv zdravlja ljudi- iz člana 234 stav 3. u vezi sa krivičnim djelom – nesavjesno liječenje- iz člana 225. stav 3. Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH.
U završnoj riječi advokat Osman Mulahalilović,  branilac optužene F.Š.  zatražio je donošenje oslobađajuće presude za optuženu iz razloga što djelo koje se optuženoj stavlja na teret nije krivično djelo jer se u radnjama optužene nisu ostvarila bitna obilježja krivičnog djela za koje se optužuje.
Postupajući tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH i advokat Mirnes Ajanović, zastupnik porodice preminule maloljetne N.B. izjasnili su se na završnu riječ branioca optužene i zatražili donošenje pravilne i zakonite presude, još jednom ističući da je odluka o načinu liječenja preminule maloljetne N.B. bila samo na optuženoj F.Š. kao ordinirajućem dežurnom ljekaru.
Nakon završne riječi branioca optužene, sud je zaključio glavni pretres  i odredio objavu presude u ovoj pravnoj stvari za ponedjeljak, 02.07.2018. godine sa početkom u 14:00 sati.

Portparol
Pravosudne komisije
Brčko distrikta BiH
Jelena Lakić