pretraga  
Pravosudna komisija organizovala treći ciklus obuke u oblasti nasljednog prava
Štampaj

Broj: SuPK-1132/18

Brčko, 29.06.2018. godine

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Pravosudna komisija organizovala treći ciklus obuke

 u oblasti nasljednog prava

 

 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH u saradnji sa Notarskom komorom Federacije BiH organizovala je treći ciklus obuke pod nazivom „Nova zakonska rješenja u Zakonu o nasljeđivanju Brčko distrikta BiH“ koji je održan danas, 29. juna 2018. godine, u sali za edukaciju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH. Na obuci su učestvovali sudije, notari, stručni saradnici u sudovima Brčko distrikta BiH, saradnici u notarskim kancelarijama, diplomirani pravnici iz zemljišno-knjižne kancelarije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH, te službenici Pododjeljenja za matičnu evidenciju i  Pododjeljenja za katastarske knjige Vlade Brčko distrikta BiH.

 

Obuka je podijeljena u tri ciklusa po tematskim cjelinama, a kao i na predhodna dva ciklusa obuke, edukaciju je održao g. Sefedin Suljević, notar sa službenim sjedištem u Sarajevu i predsjednik Komisije za edukaciju notara pri Notarskoj komori Federacije BiH.

 

Treći ciklus obuke je bio usmjeren na praktičnu primjenu novih zakonskih rješenja u oblasti nasljednog prava, gdje se govorilo o aktuelnim problemima u vođenju ostavinskog postupka i primjeni Zakona o nasljeđivanju. Na današnjoj obuci učesnici su iznijeli svoje utiske, zapažanja i probleme koje su uočili u primjeni Zakona i aktivno učestvovali u diskusiji i iznalaženju rješenja koja će doprinjeti boljoj saradnji svih nadležnih organa i institucija u primjeni Zakona i ostvarivanju prava stranaka u ostavinskom postupku.

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
                                          
Jelena Lakić