pretraga  
Održan seminar „Osiguranje ispunjenosti zahtjeva koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti definisanih u procesu evropskih integracija“
Štampaj

Broj: SuPK-1143/18
Brčko, 04.07.2018. godine


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
O održanom seminaru „Osiguranje ispunjenosti zahtjeva koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti definisanih u procesu evropskih integracija“

Dana 03. i 04.07.2018. godine u okviru IPA 2013 Twinning projekta „Podrška borbi protiv pranja novca“  u sali za edukaciju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, održan je seminar na temu „Osiguranje ispunjenosti zahtjeva koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti definisanih u procesu evropskih integracija.“
Na seminaru su učestvovali tužioci, notari, službenici SIPA-e, Policije, Poreske uprave i banaka u Brčko distriktu BiH.
Edukatori ovog seminara su bili međunarodni eksperti iz Austrije, koji su zajedno sa učesnicima diskutovali o poređenju prakse u ovoj oblasti između Austrije i Bosne i Hercegovine, analizi slučaja pranja novca, analizi nedostataka, zahtjevima koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti  definisanih u procesu evropskih integracija i najboljim praksama Austrije.
Učesnici su iznijeli svoje utiske, zapažanja i probleme, zatim aktivno učestvovali u diskusiji i iznalaženju rješenja koja će doprinjeti boljoj saradnji svih nadležnih organa i institucija u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
_______________
Jelena Lakić