pretraga  
U Brčkom održan seminar na temu „Mjenica“
Štampaj

Broj: SuPK-1416/18
Brčko, 14.09.2018. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
U Brčkom održan seminar na temu
„Mjenica“

 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH organizovala je seminar za sudije, advokate, zamjenike pravobranilaca i stručne saradnike pod nazivom „Mjenica“, koji je održan dana 14.09.2018. godine u sali za edukaciju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, na kojem je bilo 23 učesnika iz pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH.

U uvodnoj sesiji učesnike je pozdravio g. Safet Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, koji je nakon uvodnog obraćanja dao riječ edukatorima gđi Danijeli Radonić, sekretaru Višeg privrednog suda u Banja Luci, autoru Komentara Zakona o mjenici i mr Goranu Vasiliću, advokatu iz Brčkog. Na seminaru se govorilo o zakonskim i praktičnim aspektima mjenice, naplati potraživanja obezbijeđenog mjenicom, kao i o drugim pitanjima značajnim za sudsku praksu iz oblasti mjeničnog prava, što je učesnike podstaklo na aktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja. Seminar je bio veoma uspješan i kao takav visoko ocijenjen od strane učesnika.

 

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
_______________
Jelena Lakić