pretraga  
Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH organizovala seminar za službenike i namještenike na temu „Etika“
Štampaj

Broj: SuPK- 1613/18
Brčko, 29.10.2018. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH organizovala seminar
za službenike i namještenike na temu „Etika“


Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH organizovala je seminar za službenike i namještenike zaposlene u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH pod nazivom „Etika“, koji je održan dana 26.10.2018. godine u sali za edukaciju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, na kojem je bilo 39 učesnika iz pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH.


Nakona uvodnog obraćanja predstavnika Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH i isticanja značaja ovog seminara u pogledu usvajanja pozitivnih radnih navika, etike i pravila ponašanja u poslovnom okruženju, riječ je data edukatoru g. Mersudinu Pružanu, tužiocu Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je u predhodnom periodu obavljao dužnost glavnog disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, a ujedno je i edukator pri Agenciji za državnu službu BiH i pri Centru za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH.

Na seminaru se govorilo o etici, odnosu prema poslu i međuljudskim odnosima, u sklopu koje su obrađene i teme seksualnog uznemiravanja kao vida nedopuštenog odnosa prema kolegama i krivična djela počinjena u službi. Cijeli seminar protekao je u prijatnoj atmosferi, edukator je učesnike podsticao na aktivnu diskusiju, te je opšti zaključak da je seminar ispunio očekivanja kako učesnika, tako i organizatora, te kao veoma uspiješan ocijenjen visokom ocjenom od strane učesnika.


 

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
_______________
Jelena Lakić