pretraga  
Postupak konsultacija u izradi Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
Štampaj

U skladu sa odredbom člana 9. Odluke o proceduri izrade propisa iz nadležnosti Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 49/14), provodi se postupak konsultacija na nacrt Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH, koje je utvrdila Radna grupa formirana odlukom Pravosudne komisije, broj: SuPK-1042/18 od 07.09.2018. godine. Svi zainteresovani subjekti, svoje komentare i sugestije, mogu slati na adrese pkbd@pkbd.ba , m.mujkic@pkbd.ba  ili dostaviti na protokol u Pravosudnoj komisiji (Trg pravde 10, 76100 Brčko) zaključno sa 25.03.2019. godine.

Nacrt Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine