pretraga  
Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije BiH i Sudske policije Brčko distrikta BiH
Štampaj

 

Broj: SuPK-1740/18 
Brčko, 22.11.2018. godine


Saopštenje za javnost

Potpisan Sporazum o saradnji između Sudske policije Federacije BiH i Sudske policije Brčko distrikta BiH


Kao rezultat prethodnih aktivnosti po ovom pitanju, danas 22.11.2018. godine u Brčkom, potpisan je Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji, između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije Brčko distrikta BiH.

Sporazum su potpisali Milorad Novković, predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH i Safet  Pizović, predsjednik Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, a istim su utvrđeni načini saradnje i pružanja pomoći u skladu sa ovlaštenjima proisteklim iz Zakona o krivičnom postupku i drugih procesnih zakona koji regulišu dovođenje, odnosno sprovođenje osumnjičenog, optuženog, svjedoka ili vještaka sa adrese stanovanja pred nadležni sud.

 

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
_______________
Jelena Lakić