pretraga  
U Brčkom održan seminar za sudije na temu „Stavovi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njegov uticaj na sudsku praksu“
Štampaj

Broj: SuPK-1750/18
Brčko, 23.11.2018. godine

 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U Brčkom održan seminar za sudije na temu
„Stavovi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njegov uticaj na sudsku praksu“


Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Centrom za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske organizovala je seminar za sudije pod nazivom „Stavovi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njegov uticaj na sudsku praksu“. Seminar je održan dana 22.11.2018. godine u sali za edukaciju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Edukator seminara je bio g. Hasan Mujagić, šef Odjeljenja za ocjenu ustavnosti u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Na seminaru se govorilo o dopustivnosti apelacije, odnosu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i redovnih sudova u kontekstu člana VI/b., apstraktnoj i incidentalnoj kontroli ustavnosti, kao i o novijoj praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po apelacijama  iz građanske i upravne oblasti, što je dalo povoda za aktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja učesnika seminara.

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
_______________
Jelena Lakić