pretraga  
U Brčkom održan sastanak Radne grupe za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini
Štampaj

Broj: SuPK-1751/18
Brčko, 23.11.2018. godine

 
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
U Brčkom održan sastanak Radne grupe za  sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini


Danas, 23.11.2018. godine, u prostorijama Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održan je redovni sastanak Radne grupe za sigurnost pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini, koja djeluje u okviru Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

 Na današnjem sastanku su razmatrane uočene pojave prijetnji nosiocima pravosudnih funkcija i ugroženost sigurnosti zgrada pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u BiH. S tim u vezi, doneseno više zaključaka koji se tiču sigurnosti pravosudnih institucija i nosilaca pravosudnih funkcija u BiH, a rukovodioci pravosudnih institucija su pozvani da dosljeno primjenjuju smjernice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH iz oblasti sigurnosti i da se preventivno djeluje na sprečavanju pojava ugrožavanja sigurnosti u pravosuđu BiH, sa akcentom na stalnu saradnju sa sudskom policijom.  Takođe, doneseno je i nekoliko zaključaka u vez sa aktivnostima na obnavljanju i modrenizaciji opreme za zaštitu objekata i informacionog sistema u pravosudnim institucijama.

Zaključci sa današnjeg sastanka biće objavljeni tokom sledeće sedmice na stranici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, te se javnost može bliže upoznati sa istim.

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
_______________
Jelena Lakić