pretraga  
Saopštenje o radnom vremenu u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH
Štampaj

Broj: SuPK-1799/18
Brčko, 03.12.2018. godine


Saopštenje o radnom vremenu u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH


U skladu sa Odlukom Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, donesenoj na 75. vanrednoj sjednici održanoj dana 03.12.2018. godine, radno vrijeme u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH, počev od 03.12.2018. godine pa ubuduće, je od 7,30 sati do 15,30 sati. 

               
Predsjednik      
Pravosudne komisije
Safet Pizović