pretraga  
Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH organizovala seminar za službenike i namještenike na temu „Obrada tajnih podataka“
Štampaj

Broj: SuPK-1859/18
Brčko, 14.12.2018. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH organizovala seminar za službenike i namještenike na temu „Obrada tajnih podataka“


Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH organizovala je seminar za službenike i namještenike zaposlene u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH pod nazivom „Obrada tajnih podataka“, koji je održan dana 13.12.2018. godine u sali za edukaciju Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, na kojem je bilo 39 učesnika iz pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH.


Edukatori na seminaru su bili g. Dragan Vukadin, šef Odsjeka za tehničke standarde i nadzor, gđa. Jelena Savić, stručni savjetnik za dozvole i g. Željko Dugonjić, stručni savjetnik za akreditaciju registara za tajne podatke u Sektoru za zaštitu tajnih podataka Ministarstva sigurnosti BiH.

Teme koje su obrađene na seminaru obuhvatile su analizu pravnog okvira u oblasti zaštite tajnih podataka, personalnu i dokument sigurnost, kao i fizičku i informatičku sigurnost tajnih podataka, njihovo označavanje, mjere zaštite i razmjenu tajnih podataka elektronskim putem, kao i druga pitanja značajna za oblast zaštite tajnih podataka.

 

 

 

 

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije BD BiH
_______________
Jelena Lakić