pretraga  
Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH organizovala seminar za službenike i namještenike na temu „Etika“
Štampaj

Broj: SuPK-327/19
Brčko, 25.04.2019. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, u okviru realizacije Plana stručnog usavršavanja službenika i namještenika u pravosuđu za 2019. godinu, u srijedu 24. aprila 2019. godine, organizovala je seminar za službenike i namještenike pravosudnih institucija na temu „Etika“.

Cilj ove edukacije bio je upoznavanje zaposlenih sa novim Etičkim kodeksom za službenike i namješteniku u pravosuđu, kao i unapređenje njihovog rada i efikasnosti kroz edukaciju o problemima i načinima rješavanja problema iz oblasti etike, međuljudskih odnosa i odnosa sa strankama.

Edukator na seminaru bio je tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, g. Mersudin Pružan, certifikovani edukator Agencije za državnu službu i Centara za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH i Republike Srpske, koji ima dugogodišnje iskustvo u provođenju edukacija iz oblasti etike.

 

Pomoćnik sekretara – portparol Pravosudne komisije
Brčko distrikta BiH                          
Dejan Đurović