pretraga  
Pravosudna komisija organizuje seminar za sudije i tužioce iz Bosne i Hercegovine.
Štampaj

Broj: SuPK-695/19

Brčko, 07.05.2019. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

        U saradnji sa Centrima za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH u petak, 10. maja 2019. godine, organizuje seminar za sudije i tužioce na temu: „Nepravo ponavljanje krivičnog postupka“.

 

        Ovaj seminar dio je aktivnosti kroz koje Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH pruža doprinos entitetskim Centrima za edukaciju sudija i tužilaca u provođenju stručnog usavršavanja sudija i tužilaca u oblasti tumačenja i primjene materijalnih i procesnih zakona, etičkih standarda i najnovijih naučnih i stručnih dostignuća u oblasti prava.

 

        Edukatori na seminaru biće g. Damjan Kaurinović, predsjednik Apelacionog suda Brčko distrikta BiH i g. Iljo Klaić, sudija Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, a učešće na seminaru potvrdilo je preko trideset sudija i tužilaca iz cijele Bosne i Hercegovine.

 

 

Pomoćnik sekretara–portparol Pravosudne komisije   

Brčko distrikta BiH                         

Dejan Đurović