pretraga  
Obavještenje o postupku konsultacija u izradi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH
Štampaj

Poštovani,

U skladu sa zaključkom Pravosudne komisije, a u koordinaciji sa predsjednicima sudova u Distriktu, Stručna služba Pravosudne komisije je utvrdila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, načinu i postupku upisa na listu stalnih sudskih tumača u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 38/16).

Predmetni Nacrt zajedno sa obrazloženjem možete preuzeti OVDJE, a  eventualne primjedbe i sugestije, sva zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanom obliku ili na mail pkbd.ba  pozivom na broj SuPK-1332/19, zaključno sa 30.08.2019. godine.

SEKRETAR PRAVOSUDNE KOMISIJE
Vuk Lučić