pretraga  
Održana stručna edukacija službenika i namještenika zaposlenih u pravosuđu
Štampaj

Broj: SuPK-1587/19
Brčko, 01.10.2019. godine


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, u okviru realizacije Plana stručnog usavršavanja službenika i namještenika u pravosuđu za 2019. godinu, u ponedeljak 30. septembra 2019. godine, organizovala je seminar za službenike i namještenike pravosudnih institucija na temu „Arhiva“.

 Cilj ove edukacije bio je unapređenje znanja službenika i namještenika zaposlenih u pravosuđu u primjeni propisa kojima se uređuje arhivsko poslovanje. Edukaciji je prisustvovalo 35 zaposlenika iz svih pravosudnih institucija, odnosno iz Apelacionog i Osnovnog suda, Tužilaštva, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć.

Organizacijom ovog seminara Pravosudna komisija privodi kraju realizaciju Plana stručnog usavršavanja službenika i namještenika za 2019. godinu, kojim je do kraja ove godine predviđena realizacija još jednog seminara sa temama koje se odnose na unapređenje rada i motivacije na radu.

 

Pomoćnik sekretara-portparol
Pravosudne komisije      
                             Dejan Đurović