pretraga  
ZA SLUŽBENIKE PRAVOSUĐA ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „ETIKA“
Štampaj

Broj: SuPK-04-257/20

Brčko, 02.03.2020. godine

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

ZA SLUŽBENIKE PRAVOSUĐA ODRŽAN SEMINAR NA TEMU „ETIKA“

 

            Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, u okviru realizacije Plana stručnog usavršavanja službenika i namještenika u pravosuđu za 2020. godinu, u utorak 25. februara, organizovala je seminar za službenike i namještenike pravosudnih institucija na temu „Etika i Etički kodeks“.

 

            Cilj ove edukacije bio je da se službenici i namještenici detaljno upoznaju sa odredbama Etičkog kodeksa koje se odnose na nedozvoljenu komunikaciju i neprimjerene kontakte, kao i na zabranu zloupotrebe povjerljivih informacija. Edukaciji su prisustvovali zaposlenici iz svih pravosudnih institucija, odnosno iz Osnovnog suda, Tužilaštva, Pravobranilaštva, Kancelarije za pravnu pomoć i Pravosudne komisije.

 

            Po završetku seminara moglo se konstatovati da su ciljevi edukacije u potpunosti ostvareni budući da su učesnici organzaciju seminara i predavanje predavača g. Mersudina Pružan, tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, ocijenili najvišim ocjenama.

 

POMOĆNIK SEKRETARA-

                                                                                                                             PORTPAROL

                                                                                                                              Dejan Đurović