pretraga  
OBAVJEŠTENJE O KONSULTACIJAMA U POSTUPKU IZRADE ZAKONA O SUDSKOJ POLICJI BRČKO DISTRIKTA BIH
Štampaj

Broj: SuPK-03-285/20

Brčko, 29.05.2020. godine

 

 

OBAVJEŠTENJE O KONSULTACIJAMA U POSTUPKU IZRADE ZAKONA O SUDSKOJ POLICJI BRČKO DISTRIKTA BIH

 

 

 

            U postupku izrade propisa iz svoje nadležnosti, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH utvrdila je nacrt Zakona o Sudskoj policiji Brčko distrikta BiH, koji se trenutno nalazi u fazi postupka konsultacija.

 

            Stoga vas, shodno odredbi člana 9. Odluke o proceduri izrade propisa iz nadležnosti Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 49/14), pozivamo da sve vaše komentare, prijedloge i sugestije na nacrt ovog Zakona dostavite Stručnoj službi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

 

            To možete učiniti putem dopisa sa pozivom na broj predmeta SuPK-03-285/20 ili putem mail-a d.djurovic@pkbd.ba, dok tekst nacrta Zakona o Sudskoj policiji Brčko distrikta BiH možete preuzeti ovdje.