pretraga  
OBAVJEŠTENJE O KONSULTACIJAMA U POSTUPKU IZRADE ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BIH
Štampaj

Broj: SuPK-03-1253/20

Brčko, 01.12.2020. godine

 

 

OBAVJEŠTENJE

O KONSULTACIJAMA U POSTUPKU IZRADE ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BIH         

 

 

            U postupku izrade propisa iz svoje nadležnosti, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH utvrdila je Nacrt Zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 28/18), koji se trenutno nalazi u fazi postupka konsultacija.
 
            Stoga Vas, shodno odredbi člana 9. Odluke o proceduri izrade propisa iz nadležnosti Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 49/14), pozivamo da Vaše komentare, prijedloge i sugestije na nacrt ovog Zakona dostavite Stručnoj službi Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH do 14.12.2020. godine.
 
            To možete učiniti putem dopisa sa pozivom na broj predmeta SuPK-03-1253/20 ili putem mail-a pkbd@pkbd.ba, ok tekst nacrta Zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku Brčko distrikta BiH možete preuzeti ovdje.