pretraga  
Obavještenje o roku za podnošenje prijava za izbor notara u Brčko distriktu BiH
Štampaj

Konkurs za izbor notara u Brčko distriktu BiH je objavljen u dva dnevna lista - ,,Dnevni avaz“ i ,,Glas Srpske“, te u ,,Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, broj: 2/21 dana 02.04.2021. godine. Rok za podnošenje prijava na konkurs od 30 dana teče od 03.04.2021. godine do 04.05.2021. godine.