pretraga  
Odluka o djelimičnom poništenju konkursa broj SuPK-01-1577-20 od 21.12.2021.
Štampaj
Broj: SuPK-01-849/21

Brčko, 31.05.2021. godine                                                                                 

 

Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 14. stav (1) tačka u) Zakona o Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 19/07, 20/07 i 02/08), u vezi sa članom 35. stav (1) tačka e) i stav (2) Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, br. 48/18, 1/19 i 32/19), na 225. redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2021. godine, donijela je slijedeću

 

O D L U K U

o djelimičnom poništenju javnog konkursa broj: SuPK-01-1577/20 od 21.12.2020. godine

 

Član 1.

 

Djelimično se poništava javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u pravosuđu Brčko distrikta BiH, broj: SuPK-01-1577/20 od 21.12.2020. godine, raspisan od strane Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH, u dijelu koji se odnosi na poziciju:

 

 

  1. Operater-asistent za upravljanje privremeno oduzetom imovinom u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta BiH, (na neodređeno vrijeme) .....................1 (jedan) izvršilac

 

Član 2.

 

Javni konkurs za poziciju iz člana 1. ove Odluke, djelimično se poništava zbog isteka roka za izbor kandidata propisanog zakonom, u skladu sa članom 35. stav (1) tačka e) Zakona o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH.

 

Član 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na internet stranici Pravosudne komisije i oglasnim tablama pravosudnih institucija Brčko distrikta BiH.

 

 

                   Predsjednik

                    Pravosudne komisije

 

                                                                                                                          Safet Pizović

 

 Dostaviti:

1.       internet stranici Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH;

2.       oglasnoj tabli Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH;

3.       oglasnoj tabli Osnovnog suda Brčko distrikta BiH;

4.       oglasnoj tabli Apelacionog suda Brčko distrikta BiH;

5.       oglasnoj tabli Tužilaštva Brčko distrikta BiH;

6.       oglasnoj tabli Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH;

7.       oglasnoj tabli Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH;

8.       a/a.