pretraga  
Saopštenje o radnom vremenu u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH
Štampaj

Број: СуПК-1799/18
Брчко, 03.12.2018. године


Саопштење о радном времену у правосудним институцијама Брчко дистрикта БиХ

 

У складу са Одлуком Правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ, донесеној на 75. ванредној сједници одржаној дана 03.12.2018. године, радно вријеме у правосудним институцијама Брчко дистрикта БиХ, почев од 03.12.2018. године па убудуће, је од 7,30 сати до 15,30 сати. 
                 

 
Предсједник     
Правосудне комисије
Сафет Пизовић