pretraga  
Propisi
Štampaj

Na ovoj stranici su najvažniji propisi iz oblasti rada pravosudnih organa Brčko Distrikta BiH. Svi su dokumenti dati u PDF formatu, za čije čitanje na računaru morate imati instaliran besplatni Adobe Reader.

Ostale zakone Brčko distrikta BiH možete pronaći na stranicama Skupštine Brčko distrikta BiH.

Podzakonski akti predviđeni Zakonom o službenicima i namještenicima u pravosuđu Brčko distrikta BiH:

 

Podzakonski akti predviđeni Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Brčko Distrikta BiH:

 Borba protiv korupcije:

Podzakonski akti iz zakona o izvršnom postupku Brčko Distrikta BiH: 

Podzakonski akti iz Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH

  • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu popunjavanja prijave za registraciju poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH (bosanski, hrvatski)
  • Pravilnik o vođenju registra poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH (bosanski, hrvatski)
  • Pravilnik o uslovima i postupku elektronske registracije poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH (bosanski, hrvatski)