pretraga  
Odluke i drugi akti donijeti na sjednici Pravosudne komisije
Objavljeno Naslov
27.4.2018 Zapisnik sa 69. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 29.03.2018. godine
27.4.2018 Zapisnik sa 194. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 26.03.2018. godine
29.3.2018 Zapisnik sa 193. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 05.03.2018. godine
7.3.2018 Zapisnik sa 192. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 05.02.2018. godine
6.2.2018 Zapisnik sa 191. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 22.12.2017. godine