pretraga  
Odluke i drugi akti donijeti na sjednici Pravosudne komisije
Objavljeno Naslov
11.10.2019 Zapisnik sa 208. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 08.07.2019. godine
11.10.2019 Zapisnik sa 87. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 11.09.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 86. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 02.09.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 85. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 22.08.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 84. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 22.07.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 83. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 18.07.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 82. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 16.07.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 81. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 11.07.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 207. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 08.07.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 206. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 31.05.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 80. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 07.06.2019. godine
30.4.2019 Zapisnik sa 205. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 29.04.2019. godine
30.4.2019 Zapisnik sa 204. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 01.04.2019. godine
2.4.2019 Zapisnik sa 79. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 14.03.2019. godine
2.4.2019 Zapisnik sa 203. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 04.03.2019. godine
5.3.2019 Zapisnik sa 78. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 21.02.2019. godine
5.3.2019 Zapisnik sa 202. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 01.02.2019. godine
6.2.2019 Odluka o imenovanju Disciplinske komisije od 01.02.2019. godine.
6.2.2019 Odluka o imenovanju disciplinskog tužioca i zamjenika disciplinskog tužioca od 01.02.2019. godine.
1.2.2019 Zapisnik sa 201. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 21.12.2018. godine
1.2.2019 Zapisnik sa 77. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 10.01.2019. godine
1.2.2019 Zapisnik sa 76. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 26.12.2018. godine