pretraga  
Odluke i drugi akti donijeti na sjednici Pravosudne komisije
Objavljeno Naslov
8.7.2019 Zapisnik sa 206. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 31.05.2019. godine
8.7.2019 Zapisnik sa 80. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 07.06.2019. godine
30.4.2019 Zapisnik sa 205. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 29.04.2019. godine
30.4.2019 Zapisnik sa 204. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 01.04.2019. godine
2.4.2019 Zapisnik sa 79. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 14.03.2019. godine
2.4.2019 Zapisnik sa 203. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 04.03.2019. godine
5.3.2019 Zapisnik sa 78. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 21.02.2019. godine
5.3.2019 Zapisnik sa 202. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 01.02.2019. godine
6.2.2019 Odluka o imenovanju Disciplinske komisije od 01.02.2019. godine.
6.2.2019 Odluka o imenovanju disciplinskog tužioca i zamjenika disciplinskog tužioca od 01.02.2019. godine.
1.2.2019 Zapisnik sa 201. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 21.12.2018. godine
1.2.2019 Zapisnik sa 77. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 10.01.2019. godine
1.2.2019 Zapisnik sa 76. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 26.12.2018. godine