pretraga  
Odluke i drugi akti donijeti na sjednici Pravosudne komisije
Objavljeno Naslov
11.10.2021 Zapisnik sa 228. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 06.09.2021. godine
6.9.2021 Zapisnik sa 227. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 29.07.2021. godine
6.9.2021 Zapisnik sa 104. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 17.08.2021. godine
29.7.2021 Zapisnik sa 103. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 13.07.2021. godine
29.7.2021 Zapisnik sa 226. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 28.06.2021. godine
29.6.2021 Zapisnik sa 225. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 31.05.2021. godine
31.5.2021 Zapisnik sa 102. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 07.05.2021. godine
31.5.2021 Zapisnik sa 224. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 23.04.2021. godine
26.4.2021 Zapisnik sa 223. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 29.03.2021. godine
29.3.2021 Zapisnik sa 222. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 05.03.2021. godine
10.3.2021 Zapisnik sa 221. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 29.01.2021. godine
10.3.2021 Zapisnik sa 101. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 09.02.2021. godine
29.1.2021 Zapisnik sa 220. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 21.12.2020. godine