pretraga  
Odluke i drugi akti donijeti na sjednici Pravosudne komisije
Objavljeno Naslov
10.3.2020 Zapisnik sa 91. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 18.02.2020. godine
10.3.2020 Zapisnik sa 212. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 31.01.2020. godine
3.2.2020 Zapisnik sa 211. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 20.12.2019. godine
3.2.2020 Zapisnik sa 90. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 23.12.2019. godine