pretraga  
Odluke i drugi akti donijeti na sjednici Pravosudne komisije
Objavljeno Naslov
5.12.2017 Zapisnik sa 189. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 27.10.2017. godine
30.10.2017 Zapisnik sa 67. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 06.10.2017. godine
30.10.2017 Zapisnik sa 66. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 22.09.2017. godine
30.10.2017 Zapisnik sa 188. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 22.09.2017. godine
2.10.2017 Zapisnik sa 187. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 31.07.2017. godine
2.8.2017 Zapisnik sa 186. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 30.06.2017. godine
11.7.2017 Zapisnik sa 65. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 12.06.2017. godine
11.7.2017 Zapisnik sa 64. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 05.06.2017. godine
11.7.2017 Zapisnik sa 185. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 19.05.2017. godine
12.6.2017 Odluka o izboru sudije Selima Karamehić za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH
12.6.2017 Zaključak Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH povodom Zaključka Skupštine Brčko distrikta BiH donesenog na sjednici od 24.05.2017. godine
5.6.2017 Zapisnik sa 63. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 24.04.2017. godine
5.6.2017 Zapisnik sa 62. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 03.04.2017. godine
5.6.2017 Zapisnik sa 184. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 27.03.2017. godine
22.5.2017 Odluka Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH o izboru sudije Dragana Tomaš za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, broj: SuPK-1827/16 od 06.02.2017. godine se stavlja van snage
5.4.2017 Zapisnik sa 61. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 27.02.2017. godine
5.4.2017 Zapisnik sa 60. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 21.02.2017. godine
5.4.2017 Zapisnik sa 182. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 30.01.2017. godine