pretraga  
Odluke i drugi akti donijeti na sjednici Pravosudne komisije
Objavljeno Naslov
27.11.2018 Zapisnik sa 199. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 26.10.2018. godine
31.10.2018 Zapisnik sa 198. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 07.09.2018. godine
31.10.2018 Zapisnik sa 74. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 18.09.2018. godine
10.9.2018 Zapisnik sa 73. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 23.07.2018. godine
10.9.2018 Zapisnik sa 197. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 09.07.2018. godine
9.7.2018 Zapisnik sa 72. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 28.06.2018. godine
9.7.2018 Zapisnik sa 71. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 12.06.2018. godine
9.7.2018 Zapisnik sa 196. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 04.06.2018. godine
6.6.2018 Zapisnik sa 195. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 23.04.2018. godine
6.6.2018 Zapisnik sa 70. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 07.05.2018. godine
27.4.2018 Zapisnik sa 69. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 29.03.2018. godine
27.4.2018 Zapisnik sa 194. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 26.03.2018. godine
29.3.2018 Zapisnik sa 193. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 05.03.2018. godine
7.3.2018 Zapisnik sa 192. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 05.02.2018. godine
6.2.2018 Zapisnik sa 191. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 22.12.2017. godine