pretraga  
Odluke i drugi akti donijeti na sjednici Pravosudne komisije
Objavljeno Naslov
6.11.2020 Zapisnik sa 99. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 16.10.2020. godine
6.11.2020 Zapisnik sa 98. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 07.10.2020. godine
6.11.2020 Zapisnik sa 218. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 25.09.2020. godine
1.10.2020 Odluka o imenovanju Disciplinske komisije.
1.10.2020 Odluka o pokretanju postupka revizije diploma zaposlenih u pravosudnim institucijama Brčko distrikta BiH
28.9.2020 Zapisnik sa 217. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 17.07.2020. godine
28.9.2020 Zapisnik sa 97. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 21.08.2020. godine
28.9.2020 Zapisnik sa 96. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 30.07.2020. godine
28.9.2020 Zapisnik sa 95. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 27.07.2020. godine
28.7.2020 Odluka o načinu korštenja službenog parkinga broj SuPK-03-948/20 od 27.07.2020.
20.7.2020 Zapisnik sa 216. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 22.06.2020. godine
23.6.2020 Zapisnik sa 215. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 11.05.2020. godine
23.6.2020 Zapisnik sa 94. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 22.05.2020. godine
11.5.2020 Zapisnik sa 214. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 14.04.2020. godine
11.5.2020 Zapisnik sa 93. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 24.04.2020. godine
16.4.2020 Zapisnik sa 213. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 06.03.2020. godine
16.4.2020 Zapisnik sa 92. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 17.03.2020. godine
10.3.2020 Zapisnik sa 91. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 18.02.2020. godine
10.3.2020 Zapisnik sa 212. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 31.01.2020. godine
3.2.2020 Zapisnik sa 211. redovne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH održane 20.12.2019. godine
3.2.2020 Zapisnik sa 90. vanredne sjednice Pravosudne komisije Brčko distrika BiH održane 23.12.2019. godine