pretraga  
Stečajni i likvidacioni upravnici
Štampaj

Skupština Brčko distrikta BiH na 51. redovnoj sjednici održanoj dana 19.06.2019. godine usvojila je Zakon o stečaju i Zakon o likvidacionom postupku. Navedeni zakoni su objavljeni u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, broj: 16/19 i stupili su na snagu dana 29.06.2019. godine.

Zakon o stečaju možete preuzeti OVDJE

Zakon o izmjeni Zakona o stečaju možete preuzeti OVDJE

Zakon o likvidacionom postupku možete preuzeti OVDJE

Pravilnike i obrasce iz Zakone o stečaju možete preuzeti OVDJE

Pravilnike i obrasce iz Zakona o likvidacionom postupku možete preuzeti OVDJE

Listu stečajnih upravnika možete preuzeti OVDJE

Napomena: Ova lista je privremenog karaktera obzirom da je stečajnim upravnicima u skladu sa odredbama novog Zakona o stečaju dat rok da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za imenovanje stečajnih upravnika, nakon čega će Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH izvršiti reviziju i utvrditi konačnu Listu stečajnih upravnika.

Dokumentacija potrebna za imenovanje stečajnog upravnika (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ)

Imenovanje likvidacionog upravnika (preuzmite klikom na odgovarajuću riječ)

Rješenja o brisanju sa Liste

OBAVJEŠTENJE

              Obavještavaju se stečajni upravnici sa Liste stečajnih upravnika koju vodi Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH da je Skupština Brčko distrikta BiH usvojila Zakon o izmjeni Zakona o stečaju po hitnom postupku, kojim je rok za polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike produžen do 31.12.2020. godine. Navedeni zakon je objavljen u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, broj: 29/20 od 10.08.2020. godine i stupio je na snagu dana 18.08.2020. godine. 

 

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za stečajnog upravnika

Stručni ispit za stečajnog upravnika polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za
stečajnog upravnika pri Federalnom ministarstvu pravde ili Ministarstvu pravde Republike
Srpske, a detaljnije informacije o polaganju ispita nalaze se na web stranicama ministarstava: