pretraga  
Стечајни и ликвидациони управници
Štampaj

Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 51. редовној сједници одржаној дана 19.06.2019. године усвојила је Закон о стечају и Закон о ликвидационом поступку. Наведени закони су објављени у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“, број: 16/19 и ступили су на снагу дана 29.06.2019. године.

Закон о стечају можете преузети ОВДЈЕ

Закон о измјени Закона о стечају можете преузети ОВДЈЕ

Закон о ликвидационом поступку можете преузети ОВДЈЕ

Правилнике и обрасце из Закона о стечају можете преузети ОВДЈЕ

Правилнике и обрасце из Закона о ликвидационом поступку можете преузети ОВДЈЕ

Листу стечајних управника можете преузети ОВДЈЕ

Напомена: Ова листа је привременог карактера обзиром да је стечајним управницима у складу са одредбама новог Закона о стечају дат рок да доставе доказе о испуњавању услова за именовање стечајних управника, након чега ће Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ извршити ревизију и утврдити коначну Листу стечајних управника.

Документација потребна за именовање стечајног управника (преузмите кликом на одговарајућу ријеч)

Именовање ликвидационог управника (преузмите кликом на одговарајућу ријеч)

Рјешења о брисању са Листе

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

              Обавјештавају се стечајни управници са Листе стечајних управника коју води Правосудна комисија Брчко дистрикта БиХ да је Скупштина Брчко дистрикта БиХ усвојила Закон о измјени Закона о стечају по хитном поступку, којим је рок за полагање стручног испита за стечајне управнике продужен до 31.12.2020. године. Наведени закон је објављен у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“, број: 29/20 од 10.08.2020. године и ступио је на снагу дана 18.08.2020. године.

 

Обавјештење о полагању стручног испита за стечајног управника

Стручни испит за стечајног управника полаже се пред Комисијом за полагање стручног
испита за стечајног управника при Федералном министарству правде или
Министарству правде Републике Српске, а детаљније информације о полагању испита
налазе се на wеб страницама министарстава: