pretraga  
Запошљавање у правосудним институцијама Брчко дистрикта БиХ
Štampaj

Поступак запошљавања службеника и намјештеника у правосуђу Брчко дистрикта БиХ проводи Комисија за запошљавање, коју за сваки поступак запошљавања именује Правосудна комисија. Комисију за запошљавање чине три члана из правосудне институције за коју се проводи поступак запошљавања, а изузетно три члана Правосудне комисије. Услови, начин и поступак попуњавања упражњених радних мјеста у правосуђу прописани су одредбама чланова од 27. до 40. Закона о службеницима и намјештеницима у правосуђу Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 48/18) и Правилником о запошљавању у правосуђу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине број СуПК-1895/18 од 21.12.2018. године, који је Правосудна комисија усвојила на 201. редовној сједници одржаној дана 21.12.2018. године.


Наведени закон можете преузети ОВДЈЕ, a правилник можете преузети ОВДЈЕ.

Документи везани за поступак запошљавања у правосудним институцијама

  1. Питања из области утврђених програмом полагања испита за рад у органима управе и прописа који регулишу рад правосуђа
  2. Питања из области послова упражњеног радног мјеста
  3. Извјештај о селекцији кандидата и термини тестирања 
  4. Резултати конкурса и одлуке о избору
  5. Обрасци пријава на конкурс
  6. Расписани јавни конкурси
  7. Обавјештенје о промјени термина за позицију Дипломирани правник у земљишно-књижном уреду у Основном суду Брчко дистрикта БиХ