pretraga  
Obrasci prijava na konkurs
Štampaj

Obrasci prijava na konkurs:

  • Prijava na javni konkurs/interni oglas za radno mjesto u pravosuđu Brčko distrikta BiH (bosanski / hrvatski / srpski)
  • Prijava na javni konkurs za prijem pripravnika u pravosuđu Brčko distrikta BiH (bosanski / hrvatski /srpski)